Peyzaj mimarlığında drenaj tasarım ve planlamanın etkili olabilmesi içi önemli yer teşkil etmektedir.Geleceğin yaşam çevresini planlarken topografya, yapısal ve bitkisel peyzaj, mikro, makro iklimlerin ve yeşil dokunun oluşumu sırasında su ile oluşabilecek etkileri, zararları en aza indirmede, kontrol sağlamada, verimli ve ekonomik alanların sürdürülebilirliğinin oluşturulmasında drenaj yapılması peyzaj mühendisliğinde önemli bir konudur.

Göllenen veya aşırı su tutan alanlarda kökler yüzlek gelişir, bitki büyüme ve gelişimi yavaşlar. Drenaj, bitki kök bölgesindeki fazla suyun uzaklaştırılması işlemidir. Bunun için ya yüzey drenajı yapılmalı ya da kapalı drenaj yapılmalıdır. Yüzey drenajının yapımı kapalı drenaj yapımından daha ucuz ve kolaydır. Çim alanının yapımı döneminde, toprak yüzeyine su toplama kanallarına veya yollara hafif bir eğim verilir. Böylece çim yüzeyindeki su kolayca akarak su kanallarına ulaşır. Bazı geniş çim alanlarında yüzey akışını yönlendirmek amacı ile yapılan yüzey drenajı yeterli olmayabilir. Ağır topraklarda suyun alt katmanlara kadar süzülmesi ve drenaj sistemi ile uzaklaştırılması Önemli bir sorundur. Ağır topraklara sahip geniş park alanlarında 10 – 50 cm genişliğinde, 50- 100 cm derinliğinde açılan hendeklere iri çakıl veya kırılmış taş doldurularak basit bir drenaj oluşturulur

Peyzaj Alanlarında Fazla Su

Bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler!

Otopark Üstü Uygulamalar

Otopark üstü alanlarda toprak derinliğinden faydalanmak için drenaj levhası da kullanılarak drenaj yapılabilir.

Drenaj Sisteminin Önemi

Drenaj sistemi alanlardaki yüzeysel suyun drene edilebilmesi için gerekli ve bir o kadar da önemli bir sistemdir.

Drenaj Sisteminin Önemi

Drenaj sistemleri bitki ve çim köklerinin fazla sudan çürümesini önler